Imprimeix

Baixa autoestima

el . Publicat a Psicoteràpia

Entenem com autoconcepte el conjunt de percepcions que fem de nosaltres mateixos, i com autoestima l’avaluació, positiva o negativa, que fem d’aquestes percepcions.

La construcció de la pròpia identitat comença amb la primera infància i va evolucionant al llarg de la vida. El concepte que tenim de nosaltres mateixos és una part important en la construcció d’aquesta identitat.

Si l’autoestima és positiva, o alta, la persona presenta confiança en sí mateixa i les seves capacitats, així com facilitat per relacionar-se amb els altres. Si és negativa, o baixa, presenta inseguretat i dificultat per a relacionar-se.

La baixa autoestima es pot forjar des de la infància, si de petits vam tenir la impressió de ser poc valorats pels pares, independentment de si aquesta percepció era fonamentada o no. Una altra etapa crítica és l'adolescència, perquè es tracta d'un moment en la vida en què s'està especialment sensible a les opinions dels altres, sobretot dels companys i de les persones que ens atreuen. Si percebem que aquestes opinions són negatives, això ens pot fer sentir inferiors i insegurs durant un període de temps molt llarg.

L'autoestima es pot millorar. No estem condemnats a patir un concepte negatiu de nosaltres mateixos perquè l'haguem tingut des de la infància o l'adolescència. Sovint, només cal aturar-se a pensar objectivament sobre les nostres virtuts i capacitats, i sobre tot allò que hem anat aconseguint al llarg de la vida.

De vegades, la nostra mateixa inseguretat ens impedeix avaluar-nos objectivament. Fins i tot ens costa de creure a les persones properes quan exalcen algun assoliment o virtut nostre. Si es dóna aquest cas, pot ser aconsellable consultar amb algun psicoterapeuta que ens ajudi a avaluar-nos amb més objectivitat. En psicologia es coneixen diverses tècniques per assolir aquest objectiu en molt poques sessions.

També cal tenir en compte que en la majoria de trastorns psicològics hi trobem baixa autoestima, com a causa o com a conseqüència del trastorn. Si pensem que aquest pot ser el nostre cas, no estaria de més consultar un terapeuta perquè ens faci una avaluació psicològica.

 

Informació relacionada:

Articles: Com fomentar l'autoestima dels fills

 

Imprimeix

Temes més freqüents

el . Publicat a Psicoteràpia

Ansietat

Depressió

Trastorns de l'alimentació

Baixa autoestima

Problemes de parella

Problemes sexuals

Etc.

 

Imprimeix

Qui se'n pot beneficiar

el . Publicat a Psicoteràpia

Les persones que més benefici poden obtenir d'un procés psicoterapèutic són aquelles que presenten algun trastorn o simptomatologia psicològics, o que es troben en una situació que els produeix malestar emocional. Però, a priori, tothom es pot beneficiar d'un treball psicoterapèutic, perquè la seva finalitat no és només vèncer el malestar psicològic, sinó també aprofundir en l'autoconeixement i donar eines per a poder viure la vida de forma més plena.

Alguns exemples del que una persona sana pot aconseguir mitjançant un procés psicoterapèutic són: assolir una major autoestima, aprendre a relacionar-se amb els altres de forma més satisfactòria, aprendre com prendre decisions de manera més efectiva i racional, etc.

 

 

Més articles...