Imprimeix

Què és la psicologia?

Escrit per Lda. M. Dolors Grassot París el . Publicat a Contingut

La definició clàssica de la Psicologia és: ciència que estudia la conducta humana.

Actualment s'admet que el seu objectiu, com el d'altres ciències relacionades, és l'assoliment de la salut, definida per l'OMS com l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l'absència d'afeccions o malalties.

En aquest sentit, hem d'entendre que no només estudia els actes i accions observables, sinó també els fets de l'experiència subjectiva, com ara emocions, pensaments, valors, etc. Així mateix, no es limita a estudiar l'individu com a objecte aillat, sinó que també aprofundeix en l'estudi de les relacions humanes.

Així tenim que la psicologia centra el seu estudi en tres aspectes del comportament humà, tant en el seu vesant sà com en el desviat:

- la conducta humana observable
- l'experiència subjectiva de l'individu
- les relacions entre individus

Quan alguna d'aquestes àrees no funciona bé del tot, la persona pot sentir malestar tant físic com emocional, i presentar simptomatologia.

Generalment, les persones tenim recursos per afrontar amb èxit els contratemps de la vida (habilitat per gestionar els problemes, suport de familiars i amics, etc.). De tant en tant, però, ens trobem amb algun conflicte que no sabem com gestionar o que ens afecta fins el punt de presentar símptomes de trastorn psicòlogic (ansietat, depressió, insomni, etc.). Si aquest malestar es perllonga més enllà d'unes poques setmanes cal buscar ajuda, adreçant-nos al metge de capçalera o directament a algun professional de la salut mental.